Ympäristö ja arvot

Puritas Oy edellyttää kaikilta tavarantoimittajiltaan tarkkaa ympäristönormien noudattamista. Hyvänä esimerkkinä toimii Clean Seat Holland, joka suosii uusiopaperia kaikissa paperituotteissaan ja on huolehtinut, että tuotteet on 100% biologisesti hajoavia.

Myös uusien tuotteiden alkuperä pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan varmistua tuotteiden ekologisuudesta. Tuotteiden järkevällä logistiikalla puolestaan voidaan säästää ympäristöä merkittävästi esimerkiksi toimittamalla tuote-erät suoraan tehtaalta jälleenmyyjäyritykseen.

Kestävän kehityksen periaate edellyttää kaikkia toimijoita jatkuvasti tarkkailemaan toimintansa ympäristö-kuormitusta ja puuttumaan epäkohtiin. Alalla vallitsevat lait ja määräykset ja niiden muutokset tulee ottaa huomioon. Puritas Oy kokee, että ympäristön huomioiminen on osa sitä laadukasta toimintaa, jota Puritas haluaa tuottaa.

Yhteistyö jälleenmyyjien kanssa

Yhteistyö jälleenmyyjien kanssa edellyttää keskinäistä luottamusta ja rehellisyyttä, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Puritas kuuntelee jälleenmyyjiään, ennakoi heidän tarpeitaan ja auttaa mm. valmistamalla markkinointimateriaalia. Jälleenmyyjien pyyntöihin ja tarpeisiin reagoidaan nopeasti.

Puritas haluaa tarjota asiakkailleen laadukkaan palvelutapahtuman ja tuotteet. Kaikessa toiminnassa huomioidaan henkilökunnan korkea ammattitaito, tekninen osaaminen, asiakaskeskeinen palvelu, taloudellinen kannattavuus ja ympäristöystävällisyys.